Mentor

         Powstał w roku 1991. Początkowo zajmowaliśmy się tłumaczeniami z i na język czeski oraz organizacją wymiany handlowej z Republiką Czeską i Republiką Słowacji.

W 1993 rozszerzyliśmy swoją działalność o kursy języka polskiego dla cudzoziemców oraz kursy języków obcych. Szkoliliśmy zagraniczną kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w zakresie języka polskiego oraz podstawowych wiadomości dotyczących historii i kultury Polski. Od 1994 roku rozpoczęliśmy współpracę z tłumaczami przysięgłymi innych języków obcych oraz tłumaczami obsługującymi konferencje międzynarodowe.

Opracowanie dokładnych kryteriów, które musi spełniać tłumacz podejmujący współpracę z naszym biurem, doprowadziło do stworzenia profesjonalnej kadry ponad 460 tłumaczy posługujących się 56 językami.

Dlaczego Mentor?

          Obsługujemy największe firmy w regionie łódzkim, przedsiębiorstwa z całej Polski oraz firmy mające swoją siedzibę w różnych miastach Europy. Tłumaczymy pisemnie dla naszych Klientów umowy, instrukcje, prace naukowe, akty prawne, dokumenty rejestracyjne, notarialne, świadectwa, kontrakty, dowody rejestracyjne samochodów, umowy kupna – sprzedaży, dokumentacje techniczne, dokumenty: sądowe, bankowe, księgowe, certyfikaty, etc.
Współpracujemy stale z wieloma biurami tłumaczy we Francji, w Belgii, w Niemczech i w Wielkiej Brytanii.
Obsługiwaliśmy wiele kongresów w Polsce i za granicą wyposażając je w sprzęt multimedialny, tłumaczeniowy (kabiny tłumaczy i odbiorniki), nagłośnieniowy i rejestrujący (audio i wideo) , sprzęt do głosowania interaktywnego oraz zapewniając tłumaczenia wykładów przez najlepszych tłumaczy konsekutywnych i tłumaczy symultanicznych.